PRZYWRÓCENIE SUWERENNOŚCI

to cel Nas Ludzi

Jeśli pragniesz dążyć do odzyskania SUWERENNOSCI w Polsce, to zapraszamy Ciebie niezależnie od poglądów, preferencji i przeszłości, wieku, pochodzenia

Dążymy do odzyskania suwerenności na poziomie polskiego państwa, przedsiębiorstw, gospodarki, branż, rynków zbytu i każdego Człowieka

Odzyskujemy polskie marki, rynki zbytu, obronność, przetwórstwo, handel, rolnictwo i zdolność samo wyżywienia, miejsca pracy w polskich firmach, wolność od koncernów i agentury

Nowy system zarządzania Naszą Suwerennością

„Sekcje Parlamentarne”

Organizujemy dziesiątki TEMATYCZNYCH „Sekcji Parlamentarnych”, czyli grup tematycznych, pracujących nad nowymi rozwiązaniami, prawem, projektami, procesami etc., których celem jest odzyskanie Suwerenności na poziomie, Naszego państwa, Naszych firm, Nas poszczególnych Ludzi. Sekcje Parlamentarne składają się z Podsekcji Tematycznych. Każdy może wpisać się lub utworzyć nową Sekcję lub Podsekcję, w temacie, który go dotyczy osobiście. Każdy może naprawić część własnej przestrzeni, w której suwerenność ma dla niego znaczenie.

Zgłoś chęć udziału w Sekcji

PODSTAWOWE CELE

Czynnie sprzeciwiamy się traktowaniu Nas Ludzi i Polski, przez koncerny oraz inne kraje, jak państwa quasi kolonialnego ! Działamy dla przywrócenia:

Suwerenności Energetycznej Nas Ludzi
Suwerenności Rolnictwa i Przetwórstwa
Suwerenności Polskich Marek i Produktów
Suwerenności Polskiego Rynku Zbytu
Suwerenności Mediów w Polsce
Suwerenności od Agentury Innych Krajów
Suwerenności Polskiej Obronności
Suwerenności Nas Ludzi od Segregacji etc.

POZIOMY ODZYSKIWANIA SUWERENNOŚCI

PAŃSTWO

My Ludzie działamy dla odzyskania Suwerenności w obszarach: obronności, marginalizacji agentury wpływów obcych wywiadów, polityki zagranicznej, dumy historycznej Polski, energetyki, zdolności samo wyżywienia, strategicznych interesów gospodarczych, zabezpieczenia infrastruktury krytycznej czyli portów, kopalń, kluczowych przedsiębiorstw, sektora paliw płynnych etc.

Działamy między innymi na rzecz przywrócenia: bardzo silnej armii wyśmienicie opłacanej, bardzo silnego polskiego przemysłu zbrojeniowego, zaprzestania przejmowania polskich firm energetycznych przez akcjonariat innych krajów, zaprzestania łączenia polskich firm energetycznych (przejętych przez akcjonariat zagraniczny) z polskimi firmami energetycznymi, w których większość lub całość udziałów posiada państwo polskie etc. 

PRZEDSIĘBIORSTWA

My Ludzie działamy dla odzyskania rynków zbytu dla polskich marek – polskich firm w obszarach między innymi przetwórstwa rolno spożywczego, przemysłu ciężkiego, handlu (sieci handlowych), rolnictwa itd. Działamy także dla odzyskania kluczowych i historycznie Polskich marek. Walczymy przeciwko zawłaszczaniu naszego życia przez koncerny oraz inne państwa.

Działamy między innymi na rzecz przywrócenia: rynków zbytu dla polskich produktów i producentów, które zostały zagarnięte w wyniku nieuczciwej konkurencji, braku płacenia podatków etc, przez zagraniczne korporacje przy wsparciu innych krajów. Działamy na rzecz wyeliminowania koncernów z łańcucha dostaw pomiędzy rolnikiem a konsumentem. Żądamy gwarancji utrzymania nazw polskich marek na etykietach produktów sprzedawanych w obcych sieciach handlowych etc.

PRACOWNICY / LUDZIE

„Działamy dla likwidacji promowanego przez koncerny modelu wynagradzania pracowników w wyniku którego po 40 latach pracy, przechodząc na emeryturę nie mają żadnego własnego dobra, poza wspomnieniami z wycieczek oraz mieszkaniem spłacanym przez 30 lat – gdy koncerny na niespotykaną w historii skalę zwiększają własne majątki prawie nie płacąc w Polsce podatków”

Działamy na rzecz przywrócenia Godności Człowieka oraz przyrodzonych Praw Naturalnych wynikających z Godności, jako najważniejszego z Praw Człowieka – w szczególności prawa do Wolności wyboru, Wolności od jakiejkolwiek segregacji (chorobowej, szczepionkowej etc.). Sprzeciwiamy się władztwu koncernów i innych państw nad Polską. Nadrzędnym celem nie jest Suwerenność Polski, naszych firm, pracowników oraz ogólnie Polaków.

Napisz do nas

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.